Підготовка випускника до ЗНО коштує батькам в середньому 1200 грн. на місяць

Такими є результати опитування проведеного ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.


Загалом було опитано 2086 учасників у 80 пунктах тестування за вибіркою, що репрезентує  регіональний склад учасників ЗНО.

В середньому за останній рік на оплату послуг репетитора учасники тестування  витрачали 1204 гривень на місяць. При цьому найбільші витрати (понад 2000 грн) були схильні нести передовсім учні Півдня та Сходу України (29% та 22% відповідно), тоді як в Центрі таких було 17%, на Заході – тільки 5%, і, нарешті, на Донбасі – 0%.

36% учасників ЗНО зазначили, що пiд час пiдготовки до складання тесту з української мови i лiтератури вони користувалися послугами індивiдуального репетитора. При цьому в середовищі заможних учнів кількість тих, хто користувався цими послугами, майже вдвічі більша (42%), ніж серед тих учнів, які представляють сегмент населення із доходами нижче середнього рівня (23%).

Займались учні переважно з вчителями своєї школи, або педагогами з інших шкіл. Більше 90% з опитаних намагались підвищити знання з української мови та літератури. Такий відсоток є досить логічним, адже цей предмет є обов'язковим при вступі.  Також до 38,1% опитаних наймали репетиторів для вивчення одного з наступних предметів: англійська мова (38%), історія України (37,4%) та математика (37,7%).

Хто був Вашим репетитором? (% від тих, хто займався з репетитором)

%
Ваш шкiльний вчитель 35,6
Вчитель iншої школи/iнший вчитель з Вашої школи 45,8
Викладач ВНЗ 15,1
Iнший 5,5

Послугами репетитора з яких предметiв Ви користувалися протягом двох останнiх рокiв? (% від тих, хто займався з репетитором)

%
Українська мова i лiтература 91,4
Англiйська мова 38,1
Iсторiя України 37,4
Фiзика 8,1
Математика 37,7
Бiологiя 15,1
Хiмiя 9,4
Географiя 5,6
Iнше 2,0

За останнiй рiк скiльки приблизно коштiв на мiсяць у Вас йшло на оплату послуг репетитора? (% від тих, хто займався з репетитором)

%
До 300 грн (включно) 14,2
301–500 грн 20,8
501–1000 грн 28,0
1001–2000 грн 22,3
Більше 2000 грн 14,7
Середнє 1204 грн

Поділіться з друзями:   

Останні новини