Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2015 р. № 266

Київ

 

Про затвердження переліку галузей знань
і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти

 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що додається.

2. Установити, що здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

 

Інд. 28

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266

ПЕРЕЛІК
галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти


Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта

011

Науки про освіту

 

012

Дошкільна освіта

 

013

Початкова освіта

 

014

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

 

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

016

Спеціальна освіта

 

017

Фізична культура і спорт

02

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

 

022

Дизайн

 

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

024

Хореографія

 

025

Музичне мистецтво

 

026

Сценічне мистецтво

 

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

 

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03

Гуманітарні науки

031

Релігієзнавство

 

032

Історія та археологія

 

033

Філософія

 

034

Культурологія

 

035

Філологія

04

Богослов’я

041

Богослов’я

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

 

052

Політологія

 

053

Психологія

 

054

Соціологія

 

055

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

056

Міжнародні економічні відносини

06

Журналістика

061

Журналістика

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

073

Менеджмент

 

074

Публічне управління та адміністрування

 

075

Маркетинг

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08

Право

081

Право

 

082

Міжнародне право

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

101

Екологія

 

102

Хімія

 

103

Науки про Землю*

 

104

Фізика та астрономія

 

105

Прикладна фізика та наноматеріали

11

Математика та статистика

111

Математика

 

112

Статистика

 

113

Прикладна математика

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

 

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

123

Комп’ютерна інженерія

 

124

Системний аналіз

 

125

Кібербезпека

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

 

132

Матеріалознавство

 

 

133

Галузеве машинобудування

 

 

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 

 

135

Суднобудування

 

 

136

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

142

Енергетичне машинобудування

 

143

Атомна енергетика

 

144

Теплоенергетика

 

145

Гідроенергетика

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

153

Мікро- та наносистемна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

 

162

Біотехнології та біоінженерія

 

163

Біомедична інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

 

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

173

Авіоніка

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

 

182

Технології легкої промисловості

 

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

184

Гірництво

 

185

Нафтогазова інженерія та технології

 

186

Видавництво та поліграфія

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

193

Геодезія та землеустрій

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

 

202

Захист і карантин рослин

 

 

203

Садівництво та виноградарство

 

 

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

 

205

Лісове господарство

 

 

206

Садово-паркове господарство

 

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

 

 

208

Агроінженерія

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

 

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

22

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

 

222

Медицина

 

223

Медсестринство

 

224

Технології медичної діагностики та лікування

 

225

Медична та психологічна реабілітація

 

226

Фармація

 

227

Фізична реабілітація

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

 

 

232

Соціальне забезпечення

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

 

242

Туризм

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

 

252

Безпека державного кордону

 

253

Військове управління (за видами збройних сил)

 

254

Забезпечення військ (сил)

 

 

255

Озброєння та військова техніка

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

 

262

Правоохоронна діяльність

 

263

Цивільна безпека

27

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт

 

272

Авіаційний транспорт

 

273

Залізничний транспорт

 

274

Автомобільний транспорт

 

275

Транспортні технології (за видами)

______________
* Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі включно із гідросферою і атмосферою, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія, геоморфологія, фізична географія та інші науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія, палеоекологія.

_____________________

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1877).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1193 “Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 76, ст. 2817).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 565 “Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 47, ст. 1528).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 660 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1863).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 758 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 65, ст. 2195).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 990 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2485).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 994 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 77, ст. 2605).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 107 “Про внесення зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 449).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 264 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 17, ст. 790).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. № 365 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1305).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2406).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 267 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 844).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 516 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1528).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 576 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1690).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 227 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 22, ст. 847).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 922 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3112).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 631 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2730).

_____________________

Останні новини