Внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту» щодо прийому та удосконалення розміщення державного замовлення

23 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення.


Прийняття зазначених змін було обумовлено наближенням вступної кампанії, яка в цьому році розпочнеться 10 липня, та необхідністю усунення суперечностей в законодавстві.

Прийнятий Закон стосується трьох основних змін:

  1. Фіксація безпосередньо в законі «Про вищу освіту» права особи на повторний вступ на навчання за кошти державного бюджету.

Прийняті зміни мають на меті змінити практику неоднозначного трактування абзацу другого частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту» вищими навчальними закладами, які, на підставі підтвердженого в ЄДЕБО факту незавершеного навчання особи за кошти державного або місцевого бюджету, відмовляли у прийомі документів на навчання особам, які з тих чи інших підстав не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти та виявили бажання вступати у вищий навчальний заклад для здобуття того самого освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю.       Такі особи, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на їх навчання, тепер зможуть реалізувати своє право на здобуття вищої освіти на основі конкурсного відбору, з урахуванням своїх здібностей та інтересів шляхом вільного вибору типу вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності, профілю навчання.

  1. Усунення суперечностей між окремими частинами статті 44 Закону. Ці зміни виправляють технічні помилки, які існували у Законі та унеможливлювали правильний розрахунок конкурсного балу вступника. Проблема виникала через те, що бал за особливі успіхи в навчанні та/або успішне завершення підготовчих курсів, був згаданий не в усіх пунктах статті 44, через що виникали різночитання щодо механізму розрахунку конкурсного балу.
  2. Зміна механізму розподілу державного замовлення.

Зміни пов’язані з тим, що система розподілу, передбачена в Законі, не була належним чином узгоджена з новими правилами вступної кампанії, а також не виконувала головну мету, яка полягає в тому, що більшу кількість місць державного замовлення мають отримати вищі навчальні заклади, які користуються найбільшим попитом серед абітурієнтів.

Нове формулювання підпункту 13 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачає, що розподіл місць державного замовлення відбуватиметься з урахуванням показників розміщення державного замовлення минулого року в розрізі навчальних закладів за відповідними спеціальностями та середнього показника конкурсного балу зарахованих абітурієнтів за останні три роки та пропозицій вищих навчальних закладів.

Попереднє положення передбачало, що основним критерієм розподілу державного замовлення є середній конкурсний бал вступників. Втім, проведене математичне моделювання розподілу місць державного замовлення показало необхідність удосконалення зазначеного механізму, оскільки абітурієнти, маючи можливість подати заяви на вступ до декількох вищих навчальних закладів, здійснюють свій вибір на користь провідних вищих навчальних закладів на престижні спеціальності, а також подають документи до інших навчальних закладів, менш конкурентоспроможних. Відповідно, аналіз середнього конкурсного балу абітурієнтів не дає повного уявлення про популярність вищих навчальних закладів, а отже є необхідність внесення змін.

Ще одна проблема, яку усувають прийняті зміни, стосується того, що нові правила вступної кампанії вимагають, щоб державне замовлення було розподілене до початку вступної кампанії і не змінювалось поки вона триватиме. Відповідно, необхідно було відмовитися від розподілу 80 відсотків держаного замовлення до початку вступної кампанії і 20 відсотків – після. Запропоновані зміни також дозволяють абітурієнту зробити свій вибір більш продумано та аргументовано, оскільки точна кількість місць державного замовлення буде відома абітурієнту до початку вступної кампанії.

Відповідно прийняті зміни до Закону сприятимуть відкритості, доступності та передбачуваності державної політики в сфері освіти, які закладені в основу Закону України «Про вишу освіту».


Поділіться з друзями:   

Останні новини