Держінформнауки подало на розгляд Уряду проект щорічної доповіді про стан інформатизації в Україні

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації подало на розгляд Кабінету Міністрів проект Доповіді про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік.


Про це повідомив Голова Держінформнауки Володимир Семиноженко.

За його словами, проект Доповіді уже пройшов громадське обговорення, а після схвалення Урядом документ буде внесений на розгляд Верховної Ради. На переконання Голови Держінформнауки, така процедура є позитивним прикладом відкритості та прозорості влади, практичної реалізації принципу партнерства та рівності усіх основних суб’єктів державної політики розвитку інформаційного суспільства та інформатизації.

«Згідно із Законом України «Про національну програму інформатизації» Доповідь про стан інформатизації готується вже 15 років поспіль - починаючи із 1998 року», - сказав В.Семиноженко.

Він зазначив, що метою Доповіді є інформування громадян, органів влади, суб’єктів господарювання та міжнародних організацій про стан, тенденції та перспективи розвитку інформаційного суспільства та інформатизації в Україні, основні проблеми в цій сфері та шляхи їх вирішення.

У Доповіді розглядаються результати аналізу поточного рівня розвитку інформаційного суспільства в світі та в Україні, ключові проблемні питання цієї сфери та пропонуються можливі підходи та шляхи їх розв’язання, що ґрунтуються на широкому статистичному матеріалі та результатах досліджень, проведених Держінформнауки спільно з підприємствами, компаніями, громадськими організаціями та фахівцями сфери інформаційних технологій.

«Доповідь – це так звана оцінка стану інформатизації та дій влади, а також це основа державної політики розвитку інформаційного суспільства, майбутніх рішень і контролю громадськості за діяльністю влади», - наголосив В.Семиноженко.

Згідно з проектом Доповіді, зазначив Голова Держінформнауки, звітний період (серпень 2012 р. - серпень 2013 р.) характеризується, насамперед, продовженням зростання впливу інформаційних технологій на всі сфери життєдіяльності людини, суспільства та економіки, посиленням динаміки, масштабів та глибини IT-процесів.

Вплив інформаційних технологій все більше поширюється і на адміністративні реформи, свідченням чого є, наприклад, широке запровадження в Україні систем електронного урядування, пошук новітніх методів ефективного управління цими процесами.

Крім того, підкреслив В.Семиноженко, дедалі більше зростають фактори забезпечення національної та міжнародної безпеки, конкурентоспроможності, сталого соціально-економічного розвитку країн за рахунок використання ІТ.

«Інформаційні технології, розвиваються випереджаючими темпами, але вони поки що суттєво відстають від темпів розвитку провідних країн світу», - зазначив Голова Держіфнормнауки.

Він додав, що при підготовці проекту Доповіді були використані результати експертних оцінок провідних фахівців, статистичних спостережень та аналітичних досліджень відомих міжнародних організацій, Держстату, консалтингових компаній, маркетингових досліджень учасників ІТ-ринку, опитувань органів влади.


Останні новини